PENDEDAHAN PENCADANG

PENDEDAHAN PENCADANG

Apabila Broker Pencadang (IB – Introducing Broker) memperkenalkan Klien kepada Global Prime Limited (Pemegang Lesen) dan GMI Edge Limited (Pedagang), (secara kolektif selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat” atau “Global Prime”), Klien hendaklah menyedari bahawa Global Prime dan IB benar-benar bebas antara satu sama lain, dan sama sekali tidak ada hubungan modal bersama atau perkongsian antara Global Prime dan IB. Selain itu, Klien hendaklah menyedari bahawa IB atau mana-mana pekerja atau ejen IB yang lain bukan ejen atau pekerja Global Prime.

 • Global Prime tidak mengawal dan tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan apa-apa maklumat atau cadangan mengenai perdagangan leveraj termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko yang terlibat dalam transaksi tersebut yang diterima oleh Klien dari IBnya atau mana-mana pihak lain yang tidak diambil bekerja oleh Global Prime.
 • Semasa membuka akaun baharu, Klien akan diberikan beberapa dokumen termasuk tetapi tidak terhad kepada pernyataan pendedahan risiko dari Global Prime. Klien hendaklah membaca semua dokumen ini dari Global Prime dengan amat teliti dan tidak akan bergantung kepada apa-apa maklumat yang bertentangan dari mana-mana sumber lain.
 • Klien dengan ini mengesahkan bahawa Global Prime atau mana-mana individu yang berkaitan Global Prime tidak membuat apa-apa komitmen terhadap pendapatan atau kerugian masa depan akaun Klien. Klien dengan ini mengakui bahawa dagangan leveraj adalah risiko yang besar dan adalah perkara biasa untuk mengalami kerugian semasa urus niaga.
 • Global Prime sama sekali tidak akan menanggung apa-apa liabiliti jika mana-mana IB atau mana-mana pihak ketiga lain memberikan Klien apa-apa maklumat atau cadangan mengenai perdagangan leveraj yang menyebabkan kerugian Klien tersebut.
 • Klien dengan ini menyedari dan mengesahkan bahawa semua transaksi leveraj (termasuk tetapi tidak terhad kepada urus niaga yang dilakukan oleh sistem, kaedah, program, penyelidikan atau cadangan yang diberikan oleh mana-mana IB atau pihak ketiga yang lain) melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak semestinya menghasilkan keuntungan atau mengelakkan kerugian atau menghadkan kerugian dengan menggunakan sistem, kaedah, program, penyelidikan atau cadangan yang diberikan oleh mana-mana IB atau Pihak ketiga yang lain.
 • Klien yang tidak dapat menanggung kerugian akibat risiko tinggi urus niaga mata wang asing hendaklah tidak terlibat dalam pasaran mata wang asing atau produk derivatif, dll.
 • Klien dengan ini menyedari dan mengesahkan bahawa Global Prime boleh membayar imbuhan kepada IB Klien kerana memperkenalkan Klien kepada Global Prime bagi setiap transaksi atau dengan kaedah lain.
 • Klien dengan ini menyedari dan mengesahkan bahawa IB hanya mempunyai hak terhad untuk melawat akaun Klien melainkan Klien menandatangani POA yang memberi kuasa kepada IB untuk melakukan transaksi di bawah akaun Klien.
 • Klien dengan ini menyedari dan mengesahkan bahawa satu Klien hanya boleh mempunyai satu IB yang mula-mula memperkenalkan Klien tersebut kepada Global Prime.
 • Klien boleh menghantar Global Prime notis bertulis untuk menamatkan hubungan antara Klien dan IBnya manakala Klien tersebut tidak akan dianggap sebagai Klien mana-mana IB lain.
 • Sekiranya Klien mempunyai pertanyaan mengenai risiko urus niaga mata wang asing, sila hubungi eksekutif akaun yang berkenaan.

Pelanggan Yang Dihargai,

Harap maaf, Kami tidak dapat mengambil chat anda ketika ini.

Waktu operasi kami adalah pada hari Isnin hingga Jumaat dari pukul 10:00 -19:00. Buat masa ini, anda boleh menghantar emel ke [email protected] dan kami akan membalas emel anda secepat mungkin.

Segala kesulitan amat dikesali.