การเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

การเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB) แนะนำลูกค้าให้รู้จักกับ Global Prime Limited (ผู้ถือใบอนุญาต) และ GMI Edge Limited (ผู้จำหน่าย) (เรียกรวมว่า “บริษัท” หรือ “Global Prime”) ลูกค้าจะสังเกตเห็นว่า Global Prime และ IB เป็นอิสระต่อกันโดยสิ้นเชิง และไม่มีความสัมพันธ์ด้านการร่วมทุนหรือการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง Global Prime และ IB แต่อย่างใด นอกจากนี้ ลูกค้าจะสังเกตเห็นว่า IB หรือพนักงานหรือตัวแทน IB คนอื่น ๆ ไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของ Global Prime

 • Global Prime ไม่ควบคุมและไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับการเทรดเลเวอเรจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวที่ลูกค้าได้รับจาก IB ของตนหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับการว่าจ้างโดยGlobal Prime
 • ในขณะที่เปิดบัญชีใหม่ ลูกค้าจะได้รับเอกสารบางส่วนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงถ้อยแถลงการเปิดเผยความเสี่ยงจาก Global Prime ลูกค้าจะต้องอ่านเอกสารทั้งหมดนี้จาก Global Prime อย่างรอบคอบและจะไม่อาศัยข้อมูลใด ๆ ที่ขัดต่อจากแหล่งอื่นใด
 • ลูกค้าขอยืนยันในที่นี้ว่า Global Prime หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของ Global Prime ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับรายได้หรือการสูญเสียบัญชีของลูกค้าในอนาคต ลูกค้ายอมรับในที่นี้ว่าการเทรดเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงและเป็นเรื่องปกติที่จะต้องรับความขาดทุนในระหว่างการทำธุรกรรม
 • Global Prime จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ หาก IB หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับการเทรดเลเวอเรจกับลูกค้าซึ่งทำให้ลูกค้าดังกล่าวขาดทุน
 • ลูกค้าตระหนักและยืนยันในที่นี้ว่าธุรกรรมเลเวอเรจทั้งหมดนั้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกรรมที่ดำเนินการโดยระบบ วิธีการโปรแกรม การวิจัย หรือข้อเสนอแนะที่จัดทำโดย IB หรือบุคคลภายนอกอื่นใด) เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการสูญเสียระดับสูง และจะไม่ก่อให้เกิดผลกำไรอย่างแน่แท้ หรือหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือจำกัดการสูญเสียโดยใช้ระบบ วิธีการ โปรแกรม การวิจัย หรือข้อเสนอแนะที่จัดทำโดย IB หรือบุคคลภายนอกอื่นใด
 • ลูกค้าที่ไม่สามารถรับการขาดทุนเนื่องจากความเสี่ยงสูงในการทำธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตราต่างประเทศหรือผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ ฯลฯ
 • ลูกค้าตระหนักและยืนยันในที่นี้ว่า Global Prime อาจจ่ายค่าตอบแทนให้กับ IB ของลูกค้าสำหรับการแนะนำลูกค้าสู่ Global Prime ต่อธุรกรรมหรือด้วยวิธีการอื่น ๆ
 • ลูกค้าตระหนักและยืนยันในที่นี้ว่า IB มีสิทธิในการเยี่ยมชมบัญชีของลูกค้าอย่างจำกัดเท่านั้น เว้นแต่ลูกค้าจะลงนามใน POA ซึ่งอนุญาตให้ IB ทำธุรกรรมภายใต้บัญชีของลูกค้าได้
 • ลูกค้าตระหนักและยืนยันในที่นี้ว่าลูกค้าหนึ่งรายสามารถมี IB ที่แนะนำลูกค้าดังกล่าวให้รู้จักกับ Global Prime เป็นครั้งแรกได้เพียงหนึ่งรายเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยุติความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและ IB ของตนให้กับ Global Prime ในขณะที่ลูกค้าดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นลูกค้าของ IB อื่นใด
 • หากลูกค้ามีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงของการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อผู้บริหารบัญชีที่เกี่ยวข้อง

รียน   คุณลูกค้า

ขออภัยในความไม่สะดวกทางเราไม่สามารถตอบแชทได้ในขณะนี้ เนื่องจากเวลาทำการของเราคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ในระหว่างนี้คุณลูกค้าสามารถส่ง e-mail ข้อสงสัยต่าง ๆ มาที่ [email protected] อย่างไรก็ตามทางเราจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุด

ขอขอบคุณสำหรับการติดต่อและต้องขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งหนึ่ง