ฝันอยากได้รถยนต์คันใหม่ในปีหน้า ใช่ไหม?

ไม่ต้องฝันอีกต่อไปแล้ว
คุณอาจได้รับรถยนต์คันใหม่เอี่ยมเป็นของขวัญจาก GMI ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรโมชั่น

ระยะเวลา

1: ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2021

ทำอย่างไร

2: เทรดคู่เงินใดๆกับ GMI Edge เริ่มตั้งแต่ 20,000 ล็อต ไปจนถึงมากกว่า 50,000 ล็อต มีสิทธิ์รับ
นิสสัน มาร์ช (Nissan March),
ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก (Honda City Hatchback)
หรือฮอนด้า ซิวิค (Honda Civic)

การลงทะเบียน

3: ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน!
จำนวนการเทรดทั้งหมดของลูกค้าที่อยู่ภายใต้ IB นั้นๆจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายละเอียด

GMI Edge ขอนำเสนอ IB Loyalty Program เป็นโครงการที่ให้ IB แต่ละท่านมีโอกาสได้รับรถยนต์ Honda Civic, Honda City Hatchback หรือ Nissan March ได้ง่ายๆโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน เพียงแค่มีจำนวนการเทรดทั้งหมดของลูกค้าที่อยู่ภายใต้ IB ของท่านตามลำดับที่กำหนดในแต่ละขั้นภายในระยะเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด

การเข้าร่วมโปรแกรมถือว่าท่านตกลงในข้อผูกพันที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ภาพรวม
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 12 เดือน
 • เริ่มวันที่: 5 มกราคม 2021, 00:01:00 UTC
 • จบวันที่: 31 ธันวาคม 2021, 23:59:59 UTC
 • ชื่อ IB Loyalty Program คือ “Get a Brand-New Car on Us” ดำเนินการโดย Global Prime Limited
ใครสามารถเข้าร่วมได้?

IB Loyalty Program เปิดให้สำหรับ IB GMI Edge ในประเทศไทยทุกท่าน ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปในขณะที่เข้าร่วม

พนักงานของ GMI Edge หรือสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ IB Loyalty Program นี้จะไม่สามารถเข้าร่วมได้

คุณสมบัติ

ที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล:

 • สถานะ GMIB Platinum จะต้องมีล็อตการซื้อขายรวม 50,000 ล็อตขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใหญ่ Honda Civic 1.8 EL
 • สถานะ GMIB Gold จะต้องมีล็อตการซื้อขายอยู่ที่ 35,000 ถึง 49,999 ล็อต มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ 2 Honda City Hatchback SV
 • สถานะ GMIB Silver จะต้องมีล็อตการซื้อขายอยู่ที่ 20,000 ถึง 34,999 ล็อต มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ 3 Nissan March 1.2s MT
 • ทั้งนี้ จะต้องเป็นการเทรดในช่วงโปรโมชั่น ตั้งแต่ (5/1/2021 – 31/12/2021) โดยใช้คู่เงินใดๆที่ GMI Edge มีให้ ซึ่งหมายความว่าทุกท่านที่สามารถมีจำนวนล็อตการเทรดได้ตามลำดับขั้นที่แจ้งข้างต้นนี้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทุกท่าน
รางวัล
 • รางวัลและสิทธิ์ในการเข้าร่วม IB Loyalty Program ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • คุณสามารถเลือกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดแทนได้ ซึ่งจะเป็น 80% ของมูลค่ารถยนต์ที่คุณได้รับรางวัล
 • หากรางวัลที่นำเสนอไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า
 • รูปภาพที่ใช้ในสื่อการตลาดเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น
 • ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรางวัล รวมถึงภาษี ประกัน ทะเบียนรถ ค่าเดินทางและค่าที่พัก
 • IB ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อทางอีเมลหรือโทรศัพท์ภายในวันที่ 15 มกราคม 2022 เวลา 23:59:59 น. ผู้ชนะจะต้องขอรับรางวัลทั้งหมดไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับการติดต่อ
 • IB สามารถใช้สิทธิ์รับได้เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นสำหรับโปรแกรมนี้
 • IB ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประกาศในช่องทางโซเชียลมีเดียของ GMI Edge ด้วย
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ท่านให้สิทธิ์ GMI Edge ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ติดต่อกับท่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ สัมภาษณ์ ใช้ชื่อ – นามสกุลรูปภาพและประเทศที่อยู่อาศัย ในกิจกรรมทางการตลาดของ GMI Edge ในอนาคตรวมถึง www gmiedge.com และ GMI Edge Company News
ทั่วไป
 • การทำอาร์บิทราจหรือการละเมิดใด ๆ จะถูกตัดสิทธิ์จาก IB Loyalty Program GMI Edge ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล เหตุผลในการตัดสิทธิ์อาจรวมถึงการเปิดออเดอร์จำนวนมากที่อยู่ตรงข้ามกับคู่สกุลเงินเดียวกันในบัญชีการซื้อขายที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน หรือการโกงประเภทอื่น ๆ
 • อนุญาตให้ใช้เทคนิคการซื้อขายหรือ EAs ได้ทั้งหมด GMI Edge ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรางวัลใด ๆ ที่มอบให้แล้วไม่ถูกต้อง และอาจถูกยกเลิกโดยมีหลักฐานทั้งทางตรงและทางอ้อมของการพยายามดำเนินการฉ้อโกงด้วยเงินรางวัล สถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในกฎเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจของ GMI Edge
 • ในกรณีที่ท่านเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ และโดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้ละเมิดกฎหมายใด ๆ ในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในการเข้าร่วมการแข่งขันของเรา GMI Edge จะไม่รับผิดชอบต่อผู้เข้าร่วมใด ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันของเราโดยผิดกฎหมาย หากมีข้อสงสัยท่านควรออกจากเว็บไซต์ทันทีและตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของท่าน
 • ทั้ง GMI Edge, ตัวแทน, บริษัทร่วม หรือกรรมการ, เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานดังกล่าว จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อม หรืออย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนจาก ผู้เข้าร่วมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นนี้หรือการใช้รางวัลใด ๆการเข้าร่วมการแข่งขันในโปรโมชั่นถือเป็นการยอมรับกฎการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทในด้านใด ๆ ของการแข่งขันและ / หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำตัดสินของ GMI Edge ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันGMI Edge จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวทางเทคนิคใด ๆ ที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมการแข่งขัน และไม่รับผิดชอบสำหรับรายการใด ๆ ที่ถูกละเว้นจากการเข้าร่วมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ภาษีใด ๆ ที่ต้องชำระอันเป็นผลมาจากการได้รับรางวัล จะเป็นความรับผิดชอบของได้รับรางวัล
 • GMI Edge มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องระบุเหตุผล หรือการยกเลิกโปรโมชั่น หากในแง่ของข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือข้อกำหนด หรือการตีความโดยหน่วยงานของรัฐ โปรโมชั่นจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ หรือไม่สามารถดำเนินการต่อได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากการดำเนินการโปรโมชั่นต่อไปนั้นเป็นไปไม่ได้จริง หรือเป็นไปไม่ได้ หรือเป็นไปไม่ได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน หรือหากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายมีการเปลี่ยนแปลง จนถึงขนาดที่ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือปัญหาเพิ่มเติมที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับ GMI Edge สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับแปลภาษาอื่นๆ จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกสำหรับผู้อ่านเท่านั้น ในกรณีที่ฉบับแปลภาษาอื่นมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อความในฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

รียน   คุณลูกค้า

ขออภัยในความไม่สะดวกทางเราไม่สามารถตอบแชทได้ในขณะนี้ เนื่องจากเวลาทำการของเราคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ในระหว่างนี้คุณลูกค้าสามารถส่ง e-mail ข้อสงสัยต่าง ๆ มาที่ [email protected] อย่างไรก็ตามทางเราจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุด

ขอขอบคุณสำหรับการติดต่อและต้องขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งหนึ่ง