ตารางเวลาการซื้อขายช่วงเทศกาลคริสต์มาส

GMI – Edge 2020 Dec ตารางเวลาการซื้อขายช่วง

เทศคริสต์มาสและปีใหม่

MT4 Time | GMT+2

เครื่องมือการซื้อขาย พุธ 23 ธันวาคม พฤหัส 24 ธันวาคม ศุกร์ 25 ธันวาคม จันทร์ 28 ธันวาคม อังคาร 29 ธันวาคม พุธ 30 ธันวาคม พฤหัส 31 ธันวาคม ศุกร์ 1 มกราคม จันทร์ 4 มกราคม
FOREX 00:05 – 24:00 00:05 – 24:00 ปิด 00:05 – 24:00 00:05 – 24:00 00:05 – 24:00 00:05 – 24:00 ปิด 00:05 – 24:00
Precious Metals
XAU | XAG
01:00 – 24:00 01:00 – 20:30 ปิด 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 ปิด 01:00 – 24:00
Natural Gas
XNGUSD
01:00 – 24:00 01:00 – 20:30 ปิด 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 ปิด 01:00 – 24:00
USOUSD 01:00 – 24:00 01:00 – 20:30 ปิด 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 ปิด 01:00 – 24:00
UKOUSD 03:00 – 24:00 03:00 – 20:30 ปิด 03:00 – 24:00 03:00 – 24:00 03:00 – 24:00 03:00 – 21:45 ปิด 03:00 – 24:00
U30USD 01:00 – 24:00 01:00 – 20:15 ปิด 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 ปิด 01:00 – 24:00
SPXUSD 01:00 – 24:00 01:00 – 20:15 ปิด 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 ปิด 01:00 – 24:00
NASUSD 01:00 – 24:00 01:00 – 20:15 ปิด 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 ปิด 01:00 – 24:00
100GBP 01:00 – 24:00 01:00 – 14:50 ปิด ปิด 03:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 14:50 ปิด 03:00 – 24:00
D30EUR 01:00 – 23:00 ปิด ปิด 02:15 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 23:00 ปิด ปิด 02:15 – 24:00
F40EUR 01:00 – 24:00 01:00 – 14:55 ปิด 09:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 14:55 ปิด 09:00 – 24:00
HSIHKD 01:00 – 24:00 01:00 – 06:00 ปิด 03:15 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 06:00 ปิด 03:15 – 24:00
CHN50U 01:00 – 24:00 01:00 – 20:15 ปิด 03:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00 01:00 – 23:15 ปิด 03:00 – 24:00

สีแดง = เวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

รียน   คุณลูกค้า

ขออภัยในความไม่สะดวกทางเราไม่สามารถตอบแชทได้ในขณะนี้ เนื่องจากเวลาทำการของเราคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ในระหว่างนี้คุณลูกค้าสามารถส่ง e-mail ข้อสงสัยต่าง ๆ มาที่ [email protected] อย่างไรก็ตามทางเราจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุด

ขอขอบคุณสำหรับการติดต่อและต้องขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งหนึ่ง