15% tiền thưởng nạp tiền

Bonus được nạp vào tài khoản của bạn

tiền nạp tối thiểu 25$

chỉ dành cho người dùng mới

đòn bẩy lên tới 1:2000

tận hưởng 15% tiền thưởng lên đến 500$ vào lần đầu nạp

nạp tiền ngay và lập tức nhận lên đến 500$ tiền thưởng

điều kiện nhận tiền thưởng

tất cả khách hàng mới đủ điều kiện để nhận tiền thưởng. chỉ 30% tiền thưởng tiền nạp mỗi địa chỉ IP. khoản tiền thưởng này chỉ áp dụng cho tài khoản tiêu chuẩn

không đủ điều kiện nhận thưởng

tiền thưởng của bạn sẽ bị khấu trừ nếu:

  • dùng 1 địa chỉ IP để mở nhiều tài khoản
  • bị phát hiện gian lận
  • giao dịch chuyển giá
tìm hiểu về 15% tiền thưởng

tiền thưởng này được tự động thêm vào với những khách hàng nạp tiền vào tài khoản với mức cao nhất là 500$ . tiền thưởng của bạn có thể dùng để giao dịch cũng như để giữ lệnh trạng thái

điều kiện rút tiền

tiền thưởng có thể được rút bất cứ thời điểm nào, tuy nhiên, tiền thưởng sẽ bị rút nếu khách hàng đặt lệnh thu hồi
tiền thưởng sẽ bị trừ hết nếu có bất kì lệnh rút tiền nào

  • tiền thưởng lập tức vào tài khoản
  • tiền nạp tối thiểu 25$
  • chỉ dành cho người dùng mới
  • đòn bẩy lên tới 1:2000
  • Có hiệu lực đến ngày 31 tháng 7 năm 2021
  • Có sẵn ở Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Brunei

Chào bạn,

Chúng tôi rất tiếc vì không thể trả lời tin nhắn của bạn tại thời điểm này. Giờ làm việc của chúng tôi là thứ hai đến thứ sáu từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Trong khi chờ, bạn có thể gửi email tới [email protected], chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Chúng tôi thành thực xin lỗi vì sự bất tiện này.