LOẠI TÀI KHOẢN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BẰNG NGÔN NGỮ ĐỊA PHƯƠNG QUA ĐIỆN THOẠI VÀ IM

TRUY CẬP MIỄN PHÍ VÀO TRADING CENTRAL ĐỂ BIẾT TIN TỨC VÀ CÁC BÀI PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG MỚI NHẤT

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TUYỆT VỜI CHO MỌI LOẠI TÀI KHOẢN

KHẢ NĂNG BẢO TOÀN RỦI RO GIAO DỊCH MIỄN PHÍ

Chọn tài khoản dựa trên sở thích giao dịch của bạn

Chấp nhận mọi chiến lược giao dịch

Các loại tài khoản của GMI Edge

Tiêu chuẩn Xu ECN
Mức nạp tiền tối thiểu $25 $2.50 $100
Tiền tệ cơ sở USD USD USD
Quy mô hợp đồng 100,000 1,000 100,000
Quy mô hợp đồng 1:1 – 1:2000
($25-$10,000)
1:1 – 1:2000
($2.50-$10,000))
1:1 – 1:500
($100-$20,000)
1:1 – 1:1000
($10,001-$30,000)
1:1 – 1:1000
($10,001-$30,000)
1:1 – 1:300
($20,001-$100,000)
1:1 – 1:300
($30,001-$100,000)
1:1 – 1:300
($30,001-$100,000)
1:1 – 1:100
($100,001 trở lên)
1:1 – 1:100
($100,001 trở lên)
1:1 – 1:100
($100,001 trở lên)
Hoa hồng Không Không Có (4 USD mỗi lot)
Lệnh tối đa 200 200 200
Lot tối thiểu 0.01 0.01 0.01
Lot tối đa 50 150 50
Tài khoản Swap Free Tự động cho các quốc gia Hồi giáo Tự động cho các quốc gia Hồi giáo Tự động cho các quốc gia Hồi giáo
Đòn bẩy Cố định/Lựa chọn Cố định/Lựa chọn Cố định/Lựa chọn
Đòn bẩy khi có tin tức* 1:1000 1:1000 1:1000
Lệnh gọi ký quỹ 60% 60% 60%
Ngưng giao dịch 30% 30% 30%
Mức chênh lệch Dao động Dao động Dao động
Giải thưởng liên kết Tối đa 2 USD (50% hoa hồng)

Dear Client,

We're sorry but we are unable to take your chat right now.

Our business hours are Monday to Friday from 10:00 to 19:00. In the meantime, you can send us an e-mail to [email protected] and we will get back to you as soon as possible.

We apologise for any inconvenience caused and hope you have a great day.