TỶ LỆ ĐÒN BẨY 1:2000

0% HOA HỒNG

TỐC ĐỘ KHỚP LỆNH 0,005 GIÂY

MỨC CHÊNH LỆCH THẤP 0,0 PIP

NẠP/RÚT TIỀN NHANH CHÓNG & AN TOÀN

Để rút tiền từ tài khoản giao dịch, trước hết bạn cần đăng nhập vào Khu vực của thành viên, nhấp vào “Rút tiền” từ menu, rồi chọn tùy chọn chuyển khoản ưa thích của bạn.

Mọi yêu cầu rút tiền đã gửi sẽ được phản ánh ngay trong tài khoản giao dịch của khách hàng dưới dạng yêu cầu rút tiền chờ xử lý.

Các yêu cầu rút tiền dưới 1.000 USD sẽ được xử lý ngay lập tức và gửi tới nhà cung cấp thanh toán để xác minh.

Các yêu cầu rút tiền từ 1.000 USD đến 19.999 USD sẽ yêu cầu phê duyệt thủ công và được gửi tới nhà cung cấp thanh toán để xác minh trong vòng 24 giờ tùy theo phương thức mà khách hàng đã chọn, với điều kiện các yêu cầu rút tiền đó đáp ứng tất cả các yêu cầu về rủi ro / AML thích hợp. Các yêu cầu rút tiền trên 20.000 USD có thể mất tối đa 4 ngày làm việc.

Theo thủ tục quản lý rủi ro của chúng tôi, GMI Edge sẽ chỉ xử lý yêu cầu rút tiền/hoàn tiền về nguồn tiền gửi ban đầu theo tỷ lệ nạp tiền được thực hiện từ các nguồn đó.

Bạn chỉ có thể chuyển tiền tới và từ tài khoản của mình khi đã nộp đủ giấy tờ thích hợp và giấy tờ đó được xác minh theo thủ tục mở tài khoản tiêu chuẩn của chúng tôi/KYC.

Rút tiền

NETELLER

  • 4% HOA HỒNG
  • Mức rút tối thiểu 10 USD
  • Ghi có ngay lập tức vào tài khoản giao dịch Neteller của bạn

SKRILL

  • 4% HOA HỒNG
  • Mức rút tối thiểu 10 USD
  • Ghi có ngay lập tức vào tài khoản giao dịch Skrill của bạn

* Một khoản phí 3,95% sẽ được tính cho các giao dịch gửi tiền/ rút tiền không được thực hiện với GMI Edge.
Xin lưu ý rằng tất cả các giao dịch gửi tiền / rút tiền cũng phải tuân theo các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) nội bộ.

Chào bạn,

Chúng tôi rất tiếc vì không thể trả lời tin nhắn của bạn tại thời điểm này. Giờ làm việc của chúng tôi là thứ hai đến thứ sáu từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Trong khi chờ, bạn có thể gửi email tới [email protected], chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Chúng tôi thành thực xin lỗi vì sự bất tiện này.