Năng lượng

TỶ LỆ ĐÒN BẨY TỐI ĐA 1:100

KHÔNG BÁO GIÁ LẠI

CHỨC NĂNG BẢO TOÀN RỦI RO ĐỐI VỚI
CẢ GIAO DỊCH MUA VÀ BÁN

Chúng tôi cung cấp các loại dầu giao ngay khác nhau, bao gồm dầu Brent giao ngay và WTI giao ngay.

Giá dầu hàng ngày chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Các yếu tố này bao gồm những người đầu cơ đấu thầu hợp đồng tương lai về dầu. Các hợp đồng này là thỏa thuận cho phép người giao dịch có quyền mua dầu ở mức giá đã định. Người mua và người bán xác định ngày giao nhận trong tương lai ở mức giá đã định trước.

Tại GMI Edge, bạn có thể tận hưởng nhiều lợi thế khi giao dịch CFD dầu thô. Về cơ bản, bạn có thể giao dịch các biến động giá của tài sản cơ sở mà không cần nắm quyền sở hữu tài sản đó. Bạn có thể linh hoạt hơn khi giao dịch trên thị trường tài chính bất kể bạn mua hay bán công cụ cơ sở.

Dear Client,

We're sorry but we are unable to take your chat right now.

Our business hours are Monday to Friday from 10:00 to 19:00. In the meantime, you can send us an e-mail to [email protected] and we will get back to you as soon as possible.

We apologise for any inconvenience caused and hope you have a great day.