GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

HỖ TRỢ 50 CẶP TIỀN TỆ

TỶ LỆ ĐÒN BẨY TỐI ĐA 1:2000

MỨC CHÊNH LỆCH THẤP ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC CẶP

KHÔNG THU HOA HỒNG ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH

GMI Edge cung cấp cho các nhà đầu tư khoảng 50 cặp tiền tệ bao gồm tất cả các loại tiền tệ phổ biến.

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập trung (OTC) lớn nhất trên toàn cầu về giao dịch trực tuyến.

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Khảo sát Ngoại hối và Hoạt động Thị trường Phi tập trung OTC của Ngân hàng Trung ương năm 2016, giao dịch trong thị trường ngoại hối chiếm trung bình 5,09 nghìn tỷ đô la mỗi ngày vào năm 2016.

Tất cả sản phẩm Lệnh tối thiểu Lệnh tối đa Quy mô hợp đồng Khoảng dừng Tỷ lệ đòn bẩy tối đa Thời gian giao dịch
EURUSDgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
USDJPYgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
GBPUSDgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
AUDUSDgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
USDCADgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
NZDUSDgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
USDCHFgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
EURGBPgmp 0.01 50 100000 49 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
EURJPYgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
GBPJPYgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
AUDJPYgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
CADJPYgmp 0.01 50 100000 49 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
CHFJPYgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
NZDJPYgmp 0.01 50 100000 24 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
EURAUDgmp 0.01 50 100000 49 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
GBPAUDgmp 0.01 50 100000 69 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
EURCADgmp 0.01 50 100000 69 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
GBPCADgmp 0.01 50 100000 69 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
AUDCADgmp 0.01 50 100000 99 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
NZDCADgmp 0.01 50 100000 99 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
EURCHFgmp 0.01 50 100000 49 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
GBPCHFgmp 0.01 50 100000 69 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
AUDCHFgmp 0.01 50 100000 49 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
CADCHFgmp 0.01 50 100000 99 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
NZDCHFgmp 0.01 50 100000 99 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
EURNZDgmp 0.01 50 100000 99 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
GBPNZDgmp 0.01 50 100000 99 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
AUDNZDgmp 0.01 50 100000 69 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
EURNOKgmp 0.01 50 100000 499 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00
EURSEKgmp 0.01 50 100000 499 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00
USDDKKgmp 0.01 50 100000 199 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00
USDNOKgmp 0.01 50 100000 499 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00
USDSEKgmp 0.01 50 100000 199 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00
NOKSEKgmp 0.01 50 100000 199 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00
USDHKDgmp 0.01 50 100000 499 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
USDCNHgmp 0.01 50 100000 199 1.43055555555556 Mon-Fri:00:05-24:00
USDMXNgmp 0.01 50 100000 499 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00
USDZARgmp 0.01 50 100000 499 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00
USDSGDgmp 0.01 50 100000 69 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00
EURTRYgmp 0.01 50 100000 199 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00
USDTRYgmp 0.01 50 100000 199 1.43055555555556 Mon-Fri:01:00-24:00

Chào bạn,

Chúng tôi rất tiếc vì không thể trả lời tin nhắn của bạn tại thời điểm này. Giờ làm việc của chúng tôi là thứ hai đến thứ sáu từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Trong khi chờ, bạn có thể gửi email tới [email protected], chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Chúng tôi thành thực xin lỗi vì sự bất tiện này.