MỨC CHÊNH LỆCH DẪN ĐẦU
THỊ TRƯỜNG VỀ VÀNG VỚI TÍNH THANH
KHOẢN SÂU

BẢO TOÀN GIÁ TRỊ

TIỀM NĂNG LỢI NHUẬN CAO NHƯNG RỦI
RO TĂNG LÊN NHƯ VỚI TẤT CẢ GIAO
DỊCH ĐÒN BẨY

Giao dịch kim loại trực tuyến có thể truy cập dễ dàng với GMI Edge

Giao dịch kim loại giao ngay cho phép các nhà đầu tư nắm giữ các vị thế mua hoặc bán của vàng và bạc như một cách thức tuyệt vời để mở rộng danh mục đầu tư của mình. Việc cung cấp kim loại giao ngay cho khách hàng đảm bảo người giao dịch có thể tiếp cận kim loại quý ở mức giá mới và chính xác nhất. Vàng giao ngay giá trị hơn bạc giao ngay nhưng cả hai đều có nhiều biến động mạnh mẽ.

Giao dịch vàng và bạc giao ngay thường được sử dụng như là một hình thức đầu tư ẩn an toàn và được dùng để chống lại lạm phát, nên đây là một giao dịch khả thi trong giai đoạn kinh tế bất ổn. Mức chênh lệch cạnh tranh áp dụng cho mọi kim loại giao ngay và cặp tiền tệ. Bạn cũng có thể thực hành giao dịch thông qua tài khoản demo miễn phí của chúng tôi trước khi giao dịch kim loại giao ngay trên tài khoản trực tuyến.

Tất cả sản phẩm Lệnh tối thiểu Lệnh tối đa Quy mô hợp đồng Khoảng dừng Tỷ lệ đòn bẩy tối đa Thời gian giao dịch
XAUUSDgmp 0.01 50 100 24 1:2000 Mon-Fri:01:00-24:00
XAGUSDgmp 0.01 50 5,000 24 1:2000 Mon-Fri:01:00-24:00
0.01 50 100

Chào bạn,

Chúng tôi rất tiếc vì không thể trả lời tin nhắn của bạn tại thời điểm này. Giờ làm việc của chúng tôi là thứ hai đến thứ sáu từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Trong khi chờ, bạn có thể gửi email tới [email protected], chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Chúng tôi thành thực xin lỗi vì sự bất tiện này.