Mức chênh lệch

MỨC CHÊNH LỆCH THẤP 0,0 PIP

KHỚP LỆNH ĐÁNG KINH NGẠC TRONG 0,005 GIÂY

KHÔNG CÓ PHÍ ẨN

GMI Edge cung cấp mức chênh lệch thấp cho tất cả khách hàng, đối với mọi loại tài khoản và quy mô giao dịch, kết hợp với điều kiện giao dịch và khớp lệnh dẫn đầu thị trường.
Mức chênh lệch cố định hay thay đổi?

GMI Edge hoạt động với các mức chênh lệch biến đổi và không áp đặt hạn chế đối với giao dịch trong thời gian phát hành tin tức.

Định giá pip theo số thứ

GMI Edge cũng phục vụ định giá pip theo số thứ 5 để có được những mức giá tốt nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau. Thay vì giá niêm yết 4 chữ số, khách hàng có thể hưởng lợi từ cả những biến động giá nhỏ nhất bằng cách thêm chữ số thứ 5 (phân số).

Với định giá pip theo số thứ 5 (Fractional pip), bạn có thể giao dịch với mức chênh lệch thấp hơn và nhận được báo giá chính xác nhất có thể.

Mức chênh lệch / Điều kiện

Để xem Mức chênh lệch / Điều kiện của chúng tôi đối với các Công cụ giao dịch ngoại hối -> Nhấp vào đây.

Chào bạn,

Chúng tôi rất tiếc vì không thể trả lời tin nhắn của bạn tại thời điểm này. Giờ làm việc của chúng tôi là thứ hai đến thứ sáu từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Trong khi chờ, bạn có thể gửi email tới [email protected], chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Chúng tôi thành thực xin lỗi vì sự bất tiện này.