Mức chênh lệch

MỨC CHÊNH LỆCH THẤP 0,0 PIP

KHỚP LỆNH ĐÁNG KINH NGẠC TRONG 0,005 GIÂY

KHÔNG CÓ PHÍ ẨN

GMI Edge cung cấp mức chênh lệch thấp cho tất cả khách hàng, đối với mọi loại tài khoản và quy mô giao dịch, kết hợp với điều kiện giao dịch và khớp lệnh dẫn đầu thị trường.
Mức chênh lệch cố định hay thay đổi?

GMI Edge hoạt động với các mức chênh lệch biến đổi và không áp đặt hạn chế đối với giao dịch trong thời gian phát hành tin tức.

Định giá pip theo số thứ

GMI Edge cũng phục vụ định giá pip theo số thứ 5 để có được những mức giá tốt nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau. Thay vì giá niêm yết 4 chữ số, khách hàng có thể hưởng lợi từ cả những biến động giá nhỏ nhất bằng cách thêm chữ số thứ 5 (phân số).

Với định giá pip theo số thứ 5 (Fractional pip), bạn có thể giao dịch với mức chênh lệch thấp hơn và nhận được báo giá chính xác nhất có thể.

Mức chênh lệch / Điều kiện

Để xem Mức chênh lệch / Điều kiện của chúng tôi đối với các Công cụ giao dịch ngoại hối -> Nhấp vào đây.

Dear Client,

We're sorry but we are unable to take your chat right now.

Our business hours are Monday to Friday from 10:00 to 19:00. In the meantime, you can send us an e-mail to [email protected] and we will get back to you as soon as possible.

We apologise for any inconvenience caused and hope you have a great day.